Regulamin


Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu spółki Future Expo sp. z o. o.
1.2. Future Expo umożliwia Użytkownikom przeglądanie oferty prezentowanej przez Firmy wykupujące miejsce na targach internetowych oraz reklamy na stronie spółki Future Expo sp. z o.o.
1.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
1.4. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu Future Expo jest korzystanie z urządzenia umożliwiającego przeglądanie sieci Internet.
  1. Definicje

Terminy z którymi użytkownik spotka się w Regulaminie oraz na stronie oznaczają:

Administrator

Future Expo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Armii Krajowej 64/63 94-046 Łódź.

FUTURE EXPO

serwis internetowy futureexpo.pl, służący do prezentowania targów internetowych oraz reklam firm wykupujących odpowiednie usługi.

Targi internetowe

Prezentacja firm mająca charakter reklamowy, odbywająca się w terminie oznaczonym na stronie.

Katalog
Katalog firm i klientów, którzy wykupują możliwość zaprezentowania się w serwisie Future Expo

Użytkownik

pełnoletnia osoba fizyczna przeglądająca stronę poprzez przeglądarkę internetową.

Uczestnik targów

Firma prezentująca swoje usługi w serwisie Future Expo

Formularz Kontaktowy

Formularz służący do kontaktu z biurem obsługi klienta.

 

  1. Dostęp do Future Expo
3.1. Do korzystania ze strony Future Expo oraz do wykorzystania wszelkich jego funkcjonalności udostępnionych dla użytkowników wystarczy sprawne urządzenie obsługujące przeglądarkę internetową.
3.2. Serwis nie wymaga rejestracji- przeglądanie targów, ofert i katalogów jest darmowe.
3.3. Future Expo prezentuje informacje, grafiki oraz reklamy dostarczone przez firmy zewnętrzne, zatem nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jakość oraz poprawne wyświetlanie się w przeglądarce.
  1. Targi internetowe i katalogi firm.
4.1. Future Expo wyświetla targi internetowe składające się ze e-stoisk prezentujących ofertę konkretnych firm, które wykupiły możliwość zareklamowania się w serwisie oraz uczestnictwa w targach.
4.2. By uczestniczyć w targach firmy muszą skontaktować się z biurem obsługi spółki Future Expo.
4.3. Dodatkowo serwis zawiera różne katalogi firm, partnerów i reklamodawców mających na celu wyświetlenie reklamy danej firmy oraz jej oferty.
4.4. Treść e-stoisk, ofert z katalogów oraz dostępne materiały różnią się i są własnością firm zewnętrznych.
4.5. Future Expo zobowiązuję się do zintegrowania dostarczonych przez firmy zewnętrze materiałów z szatą graficzną serwisu tak by były łatwo dostępne oraz odpowiadały całości wyświetlanych targów.
4.6. Przeglądanie targów oraz katalogów jest darmowe dla użytkownika Internetu.
  1. Inne usługi
5.1. Future Expo Sp. z o.o. świadczy różne inne usługi zgodne z działalnością spółki niezależne od serwisu targowego futureexpo.pl.
5.2. Niektóre z usług reklamowych są również prezentowane na stronie www.
5.3. Każda firma ma prawo do wykupu odpowiednich usług niezależnie od wykupionych funkcjonalności w serwisie.
  1. Opłaty
6.1. Przeglądanie strony nie wiąże się z opłatami. Koszt uczestnictwa w targach, katalogach czy wyświetlanie ofert i reklam firm jest wynikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy firmami zewnętrznymi/klientami, a spółką Future Expo. Ceny niektórych usług mogą być prezentowane w serwisie oraz w materiałach reklamowych (np. ulotki, banery, foldery itd.…) związanych ze stroną.
  1. Zastrzeżenia
7.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez firmy zewnętrzne prezentujące się w serwisie.
7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy, e-stoiska czy materiałów reklamowych jeśli firma zewnętrzna nie wywiąże się z umowy ze spółką Future Expo.
7.3. Administrator ma prawo do usunięcia reklamy, e-stoiska czy materiałów reklamowych, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

·         Treści uznawane za obraźliwe,

·         Treści znoszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

·         Treści naruszające dobre obyczaje

·         Treści naruszające prawa autorskie,

·         Treści szkodzące dobremu imieniu spółki Future Expo Sp. z o.o. oraz jej partnerom

7.4. Administrator nie odpowiada za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych.
7.5 By skontaktować się z administracją Future Expo należy skorzystać z formularza kontaktowego zawartego na stronie, bądź poprzez inne adresy e-mail i numery telefonów dostępne na futureexpo.pl
  1. Zmiany regulaminu
8.1. Administrator może zmienić Regulamin oraz zmieniać dostępność usług i funkcjonalności serwisu Future Expo..
  1. Prawo właściwe i spory
9.1. Prawem właściwym dla usług świadczonych przez Future Expo jest prawo polskie.
9.2. Wszelkie spory związane z usługami spółki Future Expo oraz serwisu Futureexpo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.